Översättningstjänster av hög kvalitet från ett och samma ställe

Översättningsarbete

Språköversättning är skriftligt arbete med att överföra en text från ett språk till ett annat på ett sådant sätt att dess ursprungliga betydelse, budskap och stil bevaras så exakt som möjligt på målspråket. Översättning är därför inte bara en fråga om att överföra ord direkt från ett språk till ett annat, utan kräver djupgående kunskaper i språket, kulturell förståelse och kommunikationsförmåga.

Det finns många utmaningar och nyanser när man översätter ett språk, beroende på språkets struktur och kulturella skillnader. Översättaren måste inte bara ta hänsyn till orden, utan också till normer, uttryck och tonfall i målkulturen. En översättning av hög kvalitet kräver noggrannhet, förståelse för kulturella skillnader och en god språkbehärskning. När du beställer en översättning från TranslatiOm kan du vara säker på att din text kommer att översättas av en översättare som förstår principerna för språköversättning.

Språkgranskning och korrekturläsning

Ett lättare alternativ till översättning är korrekturläsning, där uttrycket och språket i den ursprungliga eller översatta texten kontrolleras och korrigeras vid behov.

Granskningen avser både meddelandets korrekthet och grammatik. Granskning är ett bra alternativ om du har mottagit översatt material från annat håll, men inte är säker på dess kvalitet.

Innehållsproduktion

Vi erbjuder också copywriting – dvs. textförfattande tjänster. Modersmålet, dvs. det första språket i texten, kan vara finska eller engelska. Vi ser till att det språkliga uttrycket är lämpligt, tydligt och begripligt och, naturligtvis, grammatiskt korrekt. Text av hög kvalitet är avgörande i dagens innehållsorienterade marknadskommunikation.

Varför är det viktigt med översättningar av hög kvalitet?

Dagens hektiska värld gör att det finns ett stort behov av att kunna kommunicera på ett annat språk. Informationsöverflödet har format människors kritiska inställning till medieinnehåll. Om budskapet inte är lätt att ta emot avvisas det. Om språket inte håller hög kvalitet urholkas trovärdigheten omedelbart. 

Det bästa sättet att få fram ditt budskap är att anlita en översättare som känner till både målgruppens kultur och innehållet i ditt budskap. Din text kommer att granskas av en person som har målspråket som modersmål innan vi levererar den färdiga översättningen till dig.

Vi levererar alla typer av översättningstjänster, språkgranskning av hög kvalitet, korrekt korrekturläsning och mångsidig innehållsproduktion på ett professionellt, snabbt och kostnadseffektivt sätt. Vår tjänst omfattar ett brett utbud av översättningsspråkpar.

Vi är en erfaren, pålitlig och modern översättningsbyrå. Läs om våra arbeten!

    Ta kontakt med oss

    Kontakta oss genom att använda formuläret

    Lämna ett meddelande via formuläret. Du kan skicka det material som ska översättas som en bilaga till ditt meddelande. Vi kontaktar dig så snart som möjligt.

    Observera att PDF-filer måste vara i maskinläsbart format.