Integritetspolicy: TranslatiOm Global OÜ

Personuppgiftslagen (523/1999) §10 och §24

Utfärdat 14.5.2020

1. Förvaltare av registret

TranslatiOm Global OÜ
VAT-ID: EE101757812

2. Kontaktperson i frågor som rör registret

Anu Huusko
entreprenör och ägare, TranslatiOm Global OÜ
telefon +358 41 430 4300

3. Registrets namn

TranslatiOm Global OÜ:s kund- och marknadsföringsregister.

4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter

Förvaltning, genomförande, utveckling och övervakning av kundrelationer, kundservice och relaterad kommunikation och marknadsföring.

5. Information som finns i registret

Följande information kan lagras om den registrerade:

 • Namn på person
 • Mejladress
 • Telefonnummer
 • Position i företaget
 • Information om företaget
 • IP-nummer
 • Surfen på den här webbplatsen

6. Uppgiftskällor

Uppgifterna i registret samlas in från den registrerade själv genom formuläret på denna webbplats.

7. Utlämnande av information

Informationen kommer inte att lämnas ut till tredje part, utom när offentliga myndigheter kräver det.

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifterna kan lämnas ut till enheter som är verksamma utanför Europeiska unionens medlemsstater eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vi överför uppgifter i enlighet med lagstiftningen om personuppgifter och vi delar dessa tjänster i enlighet med principerna om dataminimering och riskreducering.

9. Lagringstid för personuppgifter

Vi sparar uppgifterna så länge tills vidare. Uppgifterna kan avlägsnas från registret i samband med den regelbundna rensningen av registret i enlighet med gällande praxis.

10. Skydd av registret

Uppgifterna samlas in i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel.

11. Rätt till tillgång

Enligt artikel 29 i HetiL har den registrerade rätt att ta del av de uppgifter som finns i registret. Begäran görs via kontaktformuläret på denna webbplats. Begäran kommer att behandlas av den enhet som nämns i punkt 2.

12. Rätten att begära rättelse av information

Enligt 30 § i HetiL har den registrerade rätt att kräva att felaktiga uppgifter om hen rättas eller avlägsnas från registret. Begäran görs via kontaktformuläret på denna webbplats. Begäran kommer att behandlas av den enhet som nämns i punkt 2.

13. Andra rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter

Enligt 30 § i HetiL har den registrerade rätt att förbjuda den personuppgiftsansvarige att behandla uppgifter om hen för direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt marknadsundersökningar och opinionsundersökningar. Begäran görs via kontaktformuläret på denna webbplats. Begäran kommer att behandlas av den enhet som nämns i punkt 2.

Allmänna användar- och avtalsvillkor

TranslatiOm Global OÜ strävar efter att se till att informationen på webbplatsen är korrekt, fullständig och aktuell, men webbplatsen och dess innehåll tillhandahålls i befintligt skick. Ingen garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, ges för tjänsternas noggrannhet, tillförlitlighet eller innehåll. Webbtjänsterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel.

Copyright

Äganderätten till materialet i tjänsterna och alla upphovsrätter tillhör TranslatiOm Global OÜ, med undantag för material där källan uttryckligen anges.

Begränsning av ansvarsskyldigheten

TranslatiOm Global OÜ är inte på något sätt ansvarig för direkta, tillfälliga, följdskador, indirekta skador, förluster, kostnader eller utebliven vinst i samband med innehållet på denna webbplats eller det innehåll som laddas ner från den. I händelse av en tvist tillämpas finsk lag.

Cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att bland annat spåra användningen av webbplatsen och för att tillhandahålla riktat personligt innehåll till webbplatsens användare. Detta gör det möjligt att vidareutveckla tjänsten så att den blir mer användarvänlig. Det går att blockera användningen av cookies i din webbläsare, men det kan leda till att onlinetjänsten fungerar sämre och att vissa funktioner inte fungerar alls. Användarens webbläsare kommer förmodligen att acceptera cookies som standard, men användaren kan också avvisa cookies i sina webbläsarinställningar. Mer information om webbläsarspecifika instruktioner finns i webbläsartillverkarens instruktioner.

Google Analytics

Webbplatsen använder Google Analytics användarrapportering. Anonym besöksstatistik baseras på rent teknisk information som överförs av din webbläsare och din internetanslutning och ger ingen information om besökaren som person. Förutom teknisk statistik samlar demografisk och tematisk rapportering in personliga målgruppsuppgifter, till exempel ålder och kön, och tematiska uppgifter om intressen.

Rapporterna visar hur många som besöker webbplatsen under en viss period och hur deras beteende varierar, till exempel beroende på kön. Informationen i rapporterna kommer från en tredjepartscookie från DoubleClick. Om en cookie inte är kopplad till en användare kan målgruppsuppgifterna och ämnena inte härledas från statistiken. Webbplatsen använder de insamlade uppgifterna om målgrupp och ämne för att utforma ämnen så att vi kan ge läsarna artiklar som intresserar dem. Om du vill kan du blockera användningen av Google Analytics genom att använda webbläsartillägget.

Vad är cookies?

En cookie är en fil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Filen innehåller en liten mängd information om vad användaren gör under sitt besök på webbplatsen. Servern skickar information om användarens aktivitet på webbplatsen till användarens webbläsare. Nästa gång en användare besöker samma webbplats kan informationen hämtas direkt från din dator i stället för från servern.

Är cookies skadliga?

Cookies skadar inte din dator, dina filer eller din surf på nätet. Cookies är rena textfiler som inte kan innehålla virus. Filerna är också små, så din dators minne kommer inte att fyllas även om du tillåter att cookies lagras på din dator. Cookies ger inte heller tillgång till data på din hårddisk.

Hur kan du hantera cookies?

Du kan själv hantera och/eller ta bort cookies. Instruktioner finns på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla cookies på din dator, och de flesta webbläsare kan ställas in så att de avvisar dem helt och hållet. Kom dock ihåg att om du avvisar cookies måste du konfigurera om vissa inställningar varje gång du återvänder till webbplatsen. Det kan också hända att du inte kan använda vissa tjänster och funktioner på webbplatsen eller att de inte fungerar som de ska.

Här kommer du tillbaka till sidan Kontakt

  Ta kontakt med oss

  Kontakta oss genom att använda formuläret

  Lämna ett meddelande via formuläret. Du kan skicka det material som ska översättas som en bilaga till ditt meddelande. Vi kontaktar dig så snart som möjligt.

  Observera att PDF-filer måste vara i maskinläsbart format.