Kvaliteetsed tõlketeenused ühelt teenuseosutajalt

Tõlked

Tõlkimine on keeleline töö, mille käigus tõlgendatakse ühes keeles tekst teise keelde nii, et selle algne tähendus, sõnum ja stiil säiliksid sihtkeeles võimalikult täpselt. Tõlkimine ei tähenda seega vaid sõnade otsest ümberpanemist ühest keelest teise, vaid see nõuab sügavaid keelelisi oskusi, kultuurilist mõistmist ja väljendusvõimet.

Tõlkimisega on seotud palju raskusi ja nüansse, mis erinevad vastavalt keele struktuurile ja igas tekstis leiduvatele kultuurilistele iseärasustele. Tõlkija peab võtma arvesse mitte ainult sõnu, vaid ka sihtkultuurile omaseid norme, väljendusvorme ja suhtlusega seotud toone. Kvaliteetse tõlke tegemiseks peab olema täpne, mõistma kultuurilisi erinevusi ja suutma meisterlikult keelt vallata. Kui tellite tõlke TranslatiOmilt, võite olla kindel, et teie tekstiga töötab tõlkija, kes mõistab tõlkimise põhimõtteid.

Keeleline läbivaatamine ja korrektuur

Tõlkest kergem variant on korrektuur, mis tähendab emakeelse teksti või tõlgitud teksti sõnastuse ja grammatika kontrollimist ja vajaduse korral parandamist.

Keeleline läbivaatamine tagab nii sõnumi kui ka grammatika sidususe ja ühtluse. Läbivaatamine on hea variant, mida kaaluda, kui teil on mujal tõlgitud materjal, mille kvaliteedis ei saa te päris kindel olla.

Sisu loomine

Pakume ka teksti kirjutamise, s.t teksti sisu loomise teenust. Need on emakeele kvaliteediga teenused, see tähendab, et teksti lähtekeel võib olla inglise või soome keel. Me tagame, et teksti keeleline väljendusviis vastab selle otstarbele, et tekst on selge ja arusaadav ning loomulikult grammatiliselt õige. Kvaliteetne sisu on äärmiselt tähtis tänapäevases sisule suunatud turunduskommunikatsioonis.

Miks on kvaliteetne tõlge nii tähtis?

Tänapäeva tempokas maailmas on vaja sõnumit väljendada ka muudes keeltes. Teabe tulv on kujundanud inimeste kriitilist suhtumist meedia sisu vastu. Kui sõnum ei ole lihtsalt mõistetav, lükatakse see kõrvale. Kui tekst ei ole kvaliteetne, kaotab see kohe usutavuse.

Tõlkijate kasutamine on parim viis oma sõnumi edastamiseks, sest nad mõistavad nii teie sihtpubliku kultuuri kui ka tunnevad sisu valdkonda. Enne lõpetatud tõlke teile saatmist vaatab sihtkeelt emakeelena kõnelev inimene teksti üle.

Me pakume kõiki tõlketeenuseid, kvaliteetset keelelist läbivaatamist, täpset korrektuuri ja mitmesuguse sisu loomist professionaalselt, kiiresti ja kulutõhusalt. Meie teenused hõlmavad paljusid keelepaare.

Oleme kogenud, usaldusväärne ja tänapäevane tõlkebüroo. Tutvuge meie töö näidetega!

    Võtke meiega ühendust

    Võtke meiega vormi kaudu ühendust

    Saatke meile sõnum allpool oleva kontaktvormi kaudu. Sõnumile saate lisada teksti või dokumendid, mida soovite tõlkida. Võtame teiega ühendust esimesel võimalusel.

    Pange tähele, et PDF-failid peaksid olema masinloetavas vormingus.