Översättning, korrekturläsning, redigering och innehållsproduktion

Vi erbjuder översättningar, högkvalitativ språkgranskning, noggrann korrekturläsning och mångsidig innehållsproduktion med professionalism, snabbhet och kostnadseffektivitet. Vi erbjuder språktjänster i ett brett utbud språkkombinationer.

Dagens fartfyllda värld har ett stort behov av att kunna kommunicera även på ett annat språk. Det bästa sättet att få fram ditt budskap är att använda en översättare som känner till både målgruppens kultur och ämnet för ditt budskap. Din text granskas av en person med målspråket som modersmål innan vi skickar översättningen till dig.

Innehållsproduktion och översättningar

Vi skapar också högkvalitativt och mångsidigt textinnehåll för att tillgodose våra kunders behov. Om du däremot vill skriva texten själv och vill att den ska vara korrekt, är korrekturläsning att föredra. Du kan ta hjälp av vår professionella korrekturläsare. Översättningar: fråga efter mer information.

Korrekthet är särskilt viktigt i t.ex. produktinformation, avhandlingar, vetenskapliga artiklar, branschspecifik terminologi och tekniska manualer. Förutom att korrigera stavfel kontrollerar korrekturläsaren noggrant textens grammatik och ser till att stilen är lämplig för ändamålet.

Vi arbetar med toppmodern programvara

När källtexten är i ett redigerbart format använder vi översättningsminne och programvara för kvalitetskontroll för att säkerställa att översättningarna är konsekventa. De program och verktyg som vi använder är SDL Studio 2021, MemoQ 9.2 och QA Distiller.

Vi kan bland annat hantera alla de vanligaste programmen för kontor och publicering: HTML-, XML- och Javafiler.

Vi tillämpar Allmänna villkor för översättningar som utarbetats av Finlands översättar- och tolkförbund ry (SKTL).