Tekstitööd

Tõlketööd ja tekstide toimetamine

Kaasaegses kiire tempoga maailmas on sageli vaja edastada oma sõnumeid teises keeles. Parim viis sõnumi edastamiseks on kasutada tõlgi abi, kes tunneb nii sihtgrupi kultuuri, kui ka teie sõnumi sisu. Soovi korral teostame tõlgetele ka korrektuurid, et tagada parim kvaliteet tekstile. Tõlke korrektuurid viib läbi sihtkeelt emakeelena valdav keeletoimetaja.

Samuti on võimalus kasutada keeletoimetaja abi oma tekstide ülevaatamisel. Veatus on eriti oluline teadustöödes ja publikatsioonides. Lisaks kirjavigade parandamisele kontrollib toimetaja teksti grammatikat ja veendub, et selle stiil kattub teksti eesmärgiga.

Kui algtekst on töödeldavas vormis, siis kasutame tõlkemäluprogramme ja tõlkemälusid ning kvaliteedikontrolli programme, mille abil kindlustame tõlgete sujuvuse. Oma igapäevases töös kasutame SDL Studio 2011 / 2014, MemoQ  ja QA Distiller. Nende abil saame käsitleda muuhulgas kõiki peamisi kontori- ja IT-tarkvarade formaate nagu näiteks HTML-, XML- ja Java-andmeid.

Oma töödes järgime SKTL tingimusi. Tutvu lepinguga siin (inglise keeles) ja eesti keeles.